นัสจิ้มจุ่ม's shop information

นัสจิ้มจุ่ม's shop information

466 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230