อาหารตามสั่ง / ข้าวแกง's shop information

อาหารตามสั่ง / ข้าวแกง's shop information

643/6ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000