ชาลี ก๋วยจั๊บญวนอุบล's shop information

ชาลี ก๋วยจั๊บญวนอุบล's shop information

33/194 ม.10 ซ.สุขาภิบาล 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130