ส้มตำเจ๊ดา's shop information

ส้มตำเจ๊ดา's shop information

31/3 ม.1 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130