หนูบุญข้าวคลุกน้ำพริกผัด's shop information

หนูบุญข้าวคลุกน้ำพริกผัด's shop information

209 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700