โอมากะเซะ's shop information

โอมากะเซะ's shop information

19/317 ซอย วิภาวดี 60 แยก 16 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210