แซนวิชทอด นายนก's shop information

แซนวิชทอด นายนก's shop information

ตลาดออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220