เจ๊ใหญ่เย็นตาโฟ's shop information

เจ๊ใหญ่เย็นตาโฟ's shop information

สำโรงเหนือ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ แขวงสำโรงเหนือ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270