มีเบอร์รี่'s shop information

มีเบอร์รี่'s shop information

1121 ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600