พี่รัตน์ กาแฟสด's shop information

พี่รัตน์ กาแฟสด's shop information

ตลาดโรเหล็ก@ร้านพี่รัตน์กาแฟสด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330