ครัวไทรทอง's shop information

ครัวไทรทอง's shop information

ร้านครัวไทรทอง ถนนเรียบคบองพระอินทร์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180