เจ้สะอาดแกงไทย's shop information

เจ้สะอาดแกงไทย's shop information

85/5 ม.10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130