เปิ่น กาแฟโบราณ's shop information

เปิ่น กาแฟโบราณ's shop information

36 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000