กินดิ โรตี-ชาชัก's shop information

กินดิ โรตี-ชาชัก's shop information

7/2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000