ผัดไท หอยทอด's shop information

ผัดไท หอยทอด's shop information

60 รังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130