ผัดไทยแม่กองมา's shop information

ผัดไทยแม่กองมา's shop information

ตลาดเทพทิพย์ (ร้านผัดไทยแม่กองมา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220