ป้าหน่อย ไก่นุ่ม's shop information

ป้าหน่อย ไก่นุ่ม's shop information

28 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160