พี่นางอาหารตามสั่ง's shop information

พี่นางอาหารตามสั่ง's shop information

131 ถนน มูลเมือง ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300