พร้าวปั่นกินเนื้อ's shop information

พร้าวปั่นกินเนื้อ's shop information

84/195 ม.1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000