หอยทอดซีฟู้ด's shop information

หอยทอดซีฟู้ด's shop information

71/5 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140