ไก่ทอด น้องนุรอัยนี่ สาขา 3's shop information

ไก่ทอด น้องนุรอัยนี่ สาขา 3's shop information

สวนพฤกษ์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240