เนื้อตุ๋นเจริญพาณิช's shop information

เนื้อตุ๋นเจริญพาณิช's shop information

233 ซอย สายไหม 12 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220