เจ๊เขียว ผลไม้ตามฤดูกาล's shop information

เจ๊เขียว ผลไม้ตามฤดูกาล's shop information

195/2 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000