ขนมเบื้องเครื่องทรง's shop information

ขนมเบื้องเครื่องทรง's shop information

7/191 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230