นูรียะห์ อาหารตามสั่งรสเด็ด's shop information

นูรียะห์ อาหารตามสั่งรสเด็ด's shop information

ศูนย์อาหารอิสลาม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240