โรตีสายไหม อยุธยา's shop information

โรตีสายไหม อยุธยา's shop information

519 ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160