เครปงามไส้'s shop information

เครปงามไส้'s shop information

618/2 ตลาดเสนีย์ ฟู้ดมาร์เก็ต แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160