ป.เปี๊ย เต้าหู้ทอด's shop information

ป.เปี๊ย เต้าหู้ทอด's shop information

19/9 ซ.สุขาภิบาล 5 ซ. 51 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220