โคราชตำถาด's shop information

โคราชตำถาด's shop information

189/5 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140