ปังจา เบเกอรี่'s shop information

ปังจา เบเกอรี่'s shop information

603/35 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000