อำพร แมลงทอด's shop information

อำพร แมลงทอด's shop information

651/1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000