เอสเอสพี ไทย เอ็กซ์เพรส สนามบินภูเก็ต Level 4 International Landside's shop information

เอสเอสพี ไทย เอ็กซ์เพรส สนามบินภูเก็ต Level 4 International Landside's shop information

เอสเอสพี ไทย เอ็กซ์เพรส สนามบินภูเก็ต Level 4 International Landside ชั้น 4 เที่ยวบินระหว่างประเทศ (หลัง ตม.) Terminal 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110