ข้าวแกงเจ้จิ๋ม's shop information

ข้าวแกงเจ้จิ๋ม's shop information

11-13 ซ.2 ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000