ไส้กรอก - ลูกชิ้นทอด's shop information

ไส้กรอก - ลูกชิ้นทอด's shop information

ศูนย์อาหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000