เจ๊ปู ข้าวโพดต้ม's shop information

เจ๊ปู ข้าวโพดต้ม's shop information

26/2 ม.11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000