รถนมกะตังค์'s shop information

รถนมกะตังค์'s shop information

2/144 (ล็อก3) ถ.ราชดำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000