ยำทะเลสด's shop information

ยำทะเลสด's shop information

2 ม.3 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000