ไส้กรอกแม่ไก่'s shop information

ไส้กรอกแม่ไก่'s shop information

197/31 ชั้น2 ตึก28 เคหะออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220