สำเริงกับข้าว's shop information

สำเริงกับข้าว's shop information

80 ม.8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120