ไสว ข้าวมันไก่'s shop information

ไสว ข้าวมันไก่'s shop information

199/10 ม.5 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240