โซล กริลล์ เซ็นทรัลบางนา's shop information

โซล กริลล์ เซ็นทรัลบางนา's shop information

เซ็นทรัลบางนา ห้องเลขที่ 536-537 ชั้น 5 เลขที่ 587 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260