ศิริวรรณหอยทอด's shop information

ศิริวรรณหอยทอด's shop information

5/5ม.4ถ.ประชาชื่นร้านศิริวรรณหอยทอด งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210