ส้มโอบางบัว's shop information

ส้มโอบางบัว's shop information

304/1146-7เคหะบางบัว แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210