ส้มตำนัว ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่'s shop information

ส้มตำนัว ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่'s shop information

1031 ถนนเพลินจิต (ศูนย์การค้า) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330