ส้มตำป้าพร's shop information

ส้มตำป้าพร's shop information

27/21 ถ.จตุโชติ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220