ศรีปทุม-น้ำผลไม้ปั่น's shop information

ศรีปทุม-น้ำผลไม้ปั่น's shop information

38/69 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210