สเต๊กคุณลุง's shop information

สเต๊กคุณลุง's shop information

ตลาดเจริญตา ถนน เทพรักษ์สะพานใหม่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220