สุกี้ยากี้'s shop information

สุกี้ยากี้'s shop information

100 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400