ทาโกยากิบายออโต้'s shop information

ทาโกยากิบายออโต้'s shop information

61/1 ม.6 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120