เตี๋ยวไก่นาย จ๊อด's shop information

เตี๋ยวไก่นาย จ๊อด's shop information

797 ถ.ริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110